Torsdagstræf er for alle voksne, der har mulighed for at mødes om eftermiddagen. Vi begynder kl. 14:30.

Hver gang er der et foredrag eller en anden aktivitet, som vi er fælles om. Pris 20 kr. pr gang inkl. kaffe og brød. 

 


Torsdag 10. januar 2019 kl. 14.30: 
Randi Ottosen: Skæbnefortællinger til søs

Fire ældre sejlervenner sidder en kold og blæsende sommeraften i en sejlbåd i en limfjordshavn, da samtalen begynder at dreje sig om Anden Verdenskrig. Det viser sig, at de alle har historier om familiemedlemmer eller bekendte, der på forskellig vis var involverede i krigen og tiden efter: Den enes far var med på D-dagen, en andens lavede illegale blade, en tredje kendte nogle fra en modstandsgruppe. Det blev til mange skæbnefortællinger; ikke bare den nat, men også de følgende nætter i kahyttens varme samvær. Randi Ottosen fra Mors er lærer, forfatter og historiker; og en levende fortæller.

 


Torsdag 14. februar 2019 kl. 14.30: 
Syng af karsken bælg III

- Syng af karsken bælg sammen med organist Jens Mathiasen og kirke- og kulturmedarbejder Hans Wendelboe Bøcher.
Ikke mindre end 20-25 sange og salmer fra blandt andet Højskolesangbogen og Salmebogen er på programmet. – Om vi når dem alle, er aldrig sikkert, for undervejs knytter Hans Wendelboe Bøcher både baggrund og anekdoter til flere af sangene. Eftermiddagen eller er tematisk inddelt, og byder f..eks. på både årstidsbestemte sange og salmer, et par stykker om kærlighed og en hel afdeling af med sange fra gamle Far til fire-film. Det er kombineret sang- og kulturhistorie.

 


Torsdag 14. marts 2019 kl. 14.30: 
Hans Jacob Hansen:
'Humoren som forsvarsmiddel'

Tilværelsen er skruet sådan sammen, at alvoren kommer af sig selv. Det gælder ikke blot i forhold til de ulykker, vi kommer ud for, men måske især til det grundvilkår ved vores liv, at det med sikkerhed får en ende. Humoren er først og fremmest en hjælp til at komme igennem det værste uden at resignere for meget. Forstået sådan er humor en hyldest til livet selv - også når det liv er fuldt af modgang og meningsløshed.
Hans Jacob Hansen er tidligere sognepræst ved Budolfi Kirke.

 


Torsdag 11. april 2019 kl. 14.30: 
Karin Flensborg: 'Men dronningen kunne
andet og mere end at køre karet'

Et festligt foredrag med historier om danske dronninger og madammer. Fornøjelige fortællinger med veloplagte dask til dagens danske damer.
Karin Flensborg er fortæller, foredragsholder og forfatter. 

 


Torsdag 9. maj 2019 kl. 14.30: 
SKRU OP! - En eftermiddag om at kunne høre endnu bedre

Hvor i kirken hører man bedst? Hvordan virker kirkens teleslynge? Har du tjek på batterierne?
Kom og bliv klogere på, hvordan det hele virker.

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.