Om menighedsrådet

Menighedsrådene

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Lindholm sogn af 11 medlemmer samt sognets to præster, og en af rådet valgt kirkeværge. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således  har direkte indflydelse på sognets menighedsråd. Der er valg næste gang i november 2020.

Kirkelig ledelse

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave:

at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
at være forvaltningsmyndighed
at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken bortset fra præsterne
at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg)
at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Menighedsrådsløftet

Første gang en person indtræder som valgt medlem af et menighedsråd, afgiver vedkommende menig­heds­råds­løftet, jf. menigheds­rådslovens § 7:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Menighedsrådsarbejdet er ulønnet

Arbejdsindsatsen i menighedsrådet fungerer som frivilligt arbejde og er som sådant ulønnet.
Rådsmedlemmer deltager dog gratis i sognets aktiviteter, koncerter, foredrag, fællesspisning etc.; ligesom også øvrige frivillige i de enkelte aktiviteter deltager uden betaling.

 

 

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.