Lindholm Kirkegård - gravsteder

Valg af gravsted er en beslutning, der rækker mange år ind i fremtiden. Det er derfor vigtigt at vælge den gravstedsform, der passer bedst med den afdødes ønsker og de efterladtes tanker for fremtiden.

Mange har udtrykt et ønske om at blive nedsat i den anonyme fællesgrav. Det kan skyldes et ønske om ikke at være til besvær for sine pårørende efter sin død. Mange pårørende vælger at efterkomme dette ønske – men ville måske hellere have valgt en anden løsning, hvis de selv skulle bestemme.

På Lindholm Kirkegård har vi flere forskellige former for gravsteder, der både imødekommer den afdødes ønske om ”ikke at være til besvær” og samtidig kan tilgodese de pårørendes behov for at have et sted, hvor de kan mindes den afdøde og bearbejde sorgen.
Det skal overvejes, om man ønsker at sætte et minde for den afdøde i form af en gravsten, og om stenen skal have en speciel størrelse eller et specielt udseende. Måske er det et ønske, at der ikke skal være et gravminde. Her kan vi tilbyde gravsteder i græs, hvor placeringen er kendt for de pårørende, men ukendt for andre. Vi kan også tilbyde gravsteder i græs i den anonyme fællesgrav, hvor placeringen ikke er kendt.

Når man vælger gravsted første gang, er det en god ide at overveje, hvor mange der sidenhen skal være plads til i gravstedet, og hvilke ønsker til begravelsesform de efterlevende har. 
Vælges et urnegravsted, skal de efterfølgende også begraves i urner. Vælges et kistegravsted, kan de efterfølgende begraves både i urne og i kiste.

Indehaveren af gravstedet har pligten til at vedligeholde gravstedet. Vedligeholdelsen af gravstedet kan overlades til kirkegården mod betaling. For en stor del af gravstederne er det obligatorisk, at det er kirkegårdens personale, der varetager vedligeholdelsen. Det betyder, at der skal betales forud for vedligeholdelsen i hele fredningstiden.
Fredningstiden er den tid, hvor graven skal henligge urørt efter begravelsen. Den er i Lindholm 10 år for urner og 25 år for kister.

Nedenfor findes oversigt over de forskellige gravstedsformer og de særlige forhold, der er forbundet hermed.

Prisliste findes nederst på siden.

Kirkegårdsleder Thomas Baun Jensen
kan kontaktes på tlf. 9817 3185
thomas@lindholmsogn.dk.
Kontortid alle hverdage ml. 11.30-12.30 eller efter aftale.

 

Det traditionelle gravsted


Traditionelt gravsted
 
   
Traditionelt gravsted                                                      


Traditionelt gravsted

Gravstederne kan udlægges i en, to eller flere gravpladser.
Det enkelte gravsted er omgivet af hække. Den øvrige beplantning er individuel, men der skal dog vælges planter, som er egnede til gravsteder.
Gravstenen må ved sin størrelse og form ikke virke skæmmende for kirkegården.

Gravstederne kan anvendes til både kistebegravelse og urnenedsættelse.
Fredningstiden/minimumskøb for kister er 25 år, urner 10 år, og begge kan herefter fornyes for minimum 5 år ad gangen.

Obligatorisk ydelser:

 • Gravkastning/urnenedsættelse
 • Jordleje
 • Hækvedligeholdelse

Ekstra ydelser:

  • Renholdelse
  • Grandækning samt buket
  • Plantning af forårs/sommerblomster samt lyng og juletulipaner
  • Anlæg af gravsted på timeløn Urnegravstedet

   
Urnegravsted                                                                


Urnegravsted

Urnegravstederne har en hæk som bagside og derfor er der hækvedligeholdelse og vedligehold af kanter. Planter skal være enten små eller langsomt voksende.
Gravstederne kan i øvrigt anlægges efter eget ønske, og forsynes med gravsten af passende størrelse.
Fredningstiden/minimumskøb er 10 år. Gravstedet kan herefter fornyes i minimum 5 år.

Obligatorisk ydelser:

 • Gravkastning/urnenedsættelse
 • Jordleje
 • Hækvedligehold

Ekstra ydelser:

  • Renholdelse
  • Grandækning samt buket
  • Plantning af forårs/sommerblomster samt lyng og juletulipaner
  • Anlæg af gravsted på timeløn Plade i plæne - urne

Denne type gravsted er et urnegravsted med en stenplade i plænen

I denne afdeling må der sættes blomster

i de tilkøbte, firkantede granitvaser, som købes hos stenhuggeren sammen med gravstenen.
Gravstenene skal være af sorten Paradis og måle 40x60 cm.

Der findes ingen hække eller beplantning. Visne blomster bliver fjernet efter behov.

Fredningstiden (og minimumskøb af jordleje og græsslåning) for urner er 10 år, og kan herefter fornyes for minimum 5 år ad gangen.

Obligatorisk ydelser:

 • Urnenedsættelse
 • Jordleje
 • Græsslåning

Ekstra ydelser:

 • Grandækning i kanten af pladen samt buket i den tilhørende vaseKombination plæne og anlæg - kiste 

I denne afdeling må der ikke plantes hække eller sættes andet hegn. Planter skal være små eller langsomt voksende.

Gravstederne kan i øvrigt anlægges efter eget ønske, og forsynes med en gravsten af passende størrelse.
Rundt om gravstedet er et brostensbånd.

Ved køb af gravstedet er der betalt for vedligeholdelse i brugsperioden.
Fredningstiden (og minimumskøb af jordleje og vedligehold) for kister er 25 år, og kan herefter fornyes for minimum 5 år ad gangen.

Obligatorisk ydelser:

 • Gravkastning
 • Jordleje
 • Vedligehold

Ekstra ydelser:

 • Grandækning samt buket


   

Plade i plæne - kiste 

Denne type gravsted er et kistegravsted med en stenplade i plænen.

I denne afdeling må der sættes blomster i de tilkøbte, firkantede granitvaser, som købes hos stenhuggeren sammen med gravstenen.
Gravstenene skal være af sorten Paradis med størrelsen 40x60 cm.

Der findes ingen hække eller beplantning. Visne blomster bliver fjernet efter behov.
Fredningstiden (og minimumskøb af jordleje og græsslåning) for kister er 25 år, og kan herefter fornyes for minimum 5 år ad gangen.

Obligatorisk ydelser:

 • Gravkastning
 • Jordleje
 • Græsslåning

Ekstra ydelser:

 • Grandækning i kanten af pladen samt buket i den tilhørende vase 

Fællesplæne 

Den fælles gravplads findes nederst på kirkegården, ved springvandet.

Urnenedsættelse finder ofte sted uden de pårørende er tilstede.

Blomster og kranse må placeres på de dertil indrettede pladser.

Fredningstiden (og minimumskøb af jordleje og græsslåning) for urner er 10 år, men fornyelse kan ikke finde sted.

Obligatorisk ydelser:

 • Urnenedsættelse
 • Jordleje
 • Græsslåning

  

Kombination plæne og anlæg - urne 

I denne afdeling må der ikke plantes hække eller sættes andet hegn. Planter skal være små eller langsomt voksende.

Gravstederne kan i øvrigt anlægges efter eget ønske, og forsynes med en gravsten af passende størrelse.
Rundt om gravstedet er et brostensbånd.

Ved køb af gravstedet er der betalt for vedligeholdelse i brugsperioden.
Fredningstiden (og minimumskøb af jordleje og vedligehold) for urner er 10 år, og kan herefter fornyes for minimum 5 år ad gangen.

Obligatorisk ydelser:

 • Urnenedsættelse
 • Jordleje
 • Vedligehold

Ekstra ydelser:

 • Grandækning samt buket

 

Prisliste

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.