Menighedsrådsvalg 2016

I henhold til lov om valg til menighedsråd §16 bekendtgøres det herved, at der i forbindelse med valget den 8. november 2016 kun er indleveret én gyldig kandidatliste.

Derfor aflyses afstemningen. Følgende er valgt for fire år og tiltræder d. 27. november 2016: 

 • Anne-Marie Dalbøge Bersan
 • Gudrun Andersen
 • Preben Gram
 • Lene Kristensen Hove
 • Jane Birgitte Lauritsen
 • Asser Heidemann Jensen
 • Lars-Henrik Thomsen
 • Kristina Sonja Volfart
 • Birgit Bækkel Larsen
 • Lene Guldfeldt
 • Josef Werner Petersen


Med venlig hilsen
Valgbestyrelsen for Lindholm Sogn
Formand Anne-Marie Dalbøge Bersan

 


 

Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse.

 • Der findes på landsplan ca. 1.750 menighedsråd – som udgangspunkt et for hvert sogn. I løbet af de seneste år er flere menighedsråd gået over til at dække flere sogne, som der findes 2.172 af.
 • Et menighedsråd kan have mellem 5 og 15 valgte medlemmer. Antallet bestemmes af antal folkekirkemedlemmer i sognet. I alt har menighedsrådene i dag ca. 12.500 valgte medlemmer.
 • Et menighedsråd styrer den lokale, kirkelige økonomi, har ansvar for drift og vedligehold af kirke, kirkegård, menighedslokaler og præstebolig, ansætter og er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (undtaget præsterne), tilrettelægger det kirkelige liv og indstiller, hvem der skal ansættes som lokal præst.
 • Man får ikke løn for at sidde i menighedsrådet. Kun formanden, kontaktpersonen (rådets kontakt til de ansatte), kirkeværgen (fører tilsyn med kirke og kirkegård) og kassereren modtager et mindre honorar
 • Menighedsrådet sammensættes for en funktionsperiode på fire år.
 • Menighedsrådsvalg er som regel kun valg af navn – og ikke i praksis. I 95 procent af sognene foregår valget ved et såkaldt aftalevalg, hvor der kun opstiller en liste, som så automatisk bliver valgt.


Valgets proces:

 • Det er lovpligtigt, at menighedsrådet skal afholde et orienteringsmøde om valget. Det er her forventningen, at det langt de fleste steder vil blive kombineret med et opstillingsmøde af de kandidater, der automatisk vælges, fordi der kun er en liste. I Lindholm Sogn blev dette møde afholdt mandag den 5. september kl. 19.00. 
 • Da der ved indleveringsfristens udløb kun var indleveret en gyldig kandidatliste er afstemningsvalget aflyst. Dette skete ved valget i 2012 i 95 procent af landets sogne. I 2016 er kun kun afstemningsvalg i 11 ud af 222 sogne i Aalborg Stift. Valget her foregår tirsdag den 8. november 2016.
 • Gennemsnitsalderen for valgte menighedsrådsmedlemmer er 60,5 år. Det betyder, at der både er ældre medlemmer, men også mange yngre!
 • 54,3 procent af de valgte medlemmer er kvinder – 45,7 procent mænd.

Læs mere om valgbarhed og selve valgproceduren på Kirkeministeriets hjemmeside.

 

 

 

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.