Om gudstjenesten

Normal Højmesse


Før gudstjenesten begynder ringes der tre gange med kirkeklokkerne. Sidste ringning afsluttes med tre gange tre små slag (bedeslagene).

Derefter går gudstjenesten i gang.

Organisten spiller præludium 
Indgangsbøn
1. Salme
Præst: "Herren være med jer", menigheden svarer: 
Alle: "Og med din ånd". Præsten beder en bøn, menigheden svarer:

Alle: "Amen"
Læsning fra Det gamle Testamente (menigheden rejser sig)
2. Salme
Præst: ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten…”, menigheden svarer:

Alle: ”Gud være lovet, for sit glædelige budskab.”

Læsning fra Det nye Testamente (menigheden rejser sig)
Trosbekendelsen synges
Vi forsager Djævelen
og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen

3. Salme
Evangeliet til prædiken læses op (menigheden rejser sig) med efterfølgende prædiken
4. Salme 
Ved dåb synges første tre vers af salme 448 før dåben og de sidste tre vers efter dåben.
Ved gudstjeneste uden nadver eller dåb bedes en bøn og Fadervor:

Fader vor, du som er i himlene!

Helliget blive dit navn,

komme dit rige,

ske din vilje

som i himlen således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld,

som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,

men fri os fra det onde.

For dit er riget og magten og æren i evighed!

Amen.

Nadver (menigheden rejser sig, når brød og vin indstiftes)
5. Salme 
Hilsen og velsignelsen (menigheden rejser sig)
6. Salme
Udgangsbøn
Organisten spiller postludium
Herefter går evt. dåbsforældre ud først

Accepter cookies

Dette website bruger cookies bl.a. til at udarbejde statistik over anvendelsen af sitet.